Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Kalendarium Kongresu Kobiet

 • Ruch feministyczny a kwestia socjalna - seminarium

  Fundacja ICRA we współpracy z Fundacja im. Friedricha Eberta serdecznie zapraszają na XXVI seminarium w ramach Warszawskich Debat o Polityce Społecznej:

  ‘RUCH FEMINISTYCZNY A KWESTIA SOCJALNA’

  Panelistki/Paneliści:

  Elżbieta Korolczuk
  Julia Kubisa
  Dorota Szelewa
  Michal Polakowski

  Czas: WTOREK, 30 MAJA 2017, godzina 18.00

  Miejsce: Centrum Szkoleniowe Sienna ul. Sienna 73, Warszawa (budynek przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych)

  Zgłoszenie udziału prosimy kierować na adres: seminaria@icra.pl do 29 maja 2017 r.

   

  Społeczno-ekonomiczne położenie kobiet jest jedną z ważniejszych kwestii poruszanych przez ruchy feministyczne, w różnych ich odsłonach. W niektórych krajach to właśnie przy współudziale ekspertek i aktywistek identyfikujących się z feminizmem dokonano reform państwa opiekuńczego: wprowadzono publiczne usługi opieki nad dziećmi i osobami starszymi, system wsparcia dla samodzielnych rodziców czy płatne urlopy dzielone pomiędzy rodzicami. Jednocześnie ruch feministyczny w Polsce po 1989 roku musiał zmagać się z obroną praw kobiet i równości płci na wielu frontach. Konserwatywne rządy post-Solidarnościowe, oprócz głoszenia oficjalnej ideologii ‘powrotu’ do tradycyjnych ról kulturowo przypisanym kobietom i mężczyznom, doprowadzili do zasadniczego ograniczenia praw kobiet, w tym – do wprowadzenia zakazu legalnej aborcji, z kilkoma wyjątkami.

  Jak pisała na początku lat 90. Małgorzata Fuszara – walka o zachowanie prawa do legalnego zabiegu przerywania ciąży skonsolidowała ruch feministyczny w Polsce. Jednocześnie sam ruch skojarzony został z prawami reprodukcyjnymi, obroną praw osób o innej niż heteroseksualna tożsamości seksualnej, czyli z tzw. ‘kwestiami kulturowymi’ (w odróżnieniu od ‘społecznych’). Pomimo zwrotu w kierunku studiów nad macierzyństwem i rodzicielstwem w polskim feminizmie i przedstawiania konkretnych postulatów zmian w polityce społecznej, feministki nadal oskarżane są o ‘niedbanie o interesy zwykłych kobiet’.

  Dyskusję podczas spotkania chcemy poprowadzić starając się odpowiedzieć na kilka pytań:

  • Do jakiego stopnia możemy mówić o zainteresowaniu polskiego ruchu feministycznego tzw. ‘kwestią socjalną’ po 1989 r.?
  • Czy polski feminizm rzeczywiście nie dba o ‘zwykłe kobiety’? Jeśli nie, to dlaczego jest tak (często) postrzegany? A może mamy jednak do czynienia ze zmianą postaw wobec ruchu feministycznego?
  • W jaki sposób dyskusje w Polsce wpisują się w szerszą debatę związaną z napięciem pomiędzy aktywizmem polityki tożsamości a mobilizacją wokół kwestii socjalnych, również z prawej strony sceny politycznej?
  • Co teraz? Rząd prawicowy wprowadzając program ‘Rodzina 500+’przyczynił się do zmniejszenia poziomu ubóstwa, w tym ubóstwa kobiet i dzieci. Czy jest miejsce na postulaty społeczne przedstawione przez ruch feministyczny? Jak odzyskać ‘socjalną’ twarz feminizmu w Polsce?

  Początek:

  2017-05-30 18:00

  Koniec:

  2017-05-30 18:00

  Miejsce: