Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Loading

Pełnomocniczka Kongresu Kobiet / Słupsk 2016

 
 
Danuta Wawrowska

DANUTA WAWROWSKA - Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, właścicielka Kancelarii Prawniczej. Wykorzystując wiedzę i doświadczenie zawodowe aktywnie przeciwstawia się wszelkim przejawom dyskryminacji oraz podejmuje działania na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn, a także działania na rzecz zwiększenia aktywności kobiet i ich udziału w życiu publicznym nie tylko na szczeblu lokalnym. Orędowniczka szybkiego wprowadzenia w życie przepisów wynikających z ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej zgodnie z regułą 3P tj. prevention, protection, penalization:  czyli zapobieganie przemocy, ochrona ofiar i skuteczne ściganie sprawców.

Prezeska i współzałożycielka Stowarzyszenia „Kobiecy Słupsk”, którego głównym celem jest wyzwolenie aktywności kobiet w regionie oraz rozpoznanie ich sytuacji. Inicjatorka i organizatorka I Słupskiego Kongresu Kobiet  pod hasłem „ Uwalniamy energię Kobiet” w marcu 2015 roku. Feministka, członkini Stowarzyszenia Kongres Kobiet w Warszawie, pełnomocniczka Regionalna Kongresu Kobiet w Słupsku.  

Prywatnie mama dwóch synów, przyjaciółka,  kobieta aktywna, podróżniczka.

 
Kontakt:
kobiecyslupsk@wp.pl 
tel. 602 13 52 15