Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Loading

Pełnomocniczka Kongresu Kobiet / Warszawa 2016 

 

Aneta Ostrowska
ANETA OSTROWSKA  Ekonomistka, absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Zawodowo prowadzi licencjonowane biuro rachunkowe. Od 2012 roku zaangażowana społecznie. Jest współzałożycielką i wiceprezeską Stowarzyszenia Akceptacja, które jest pierwszym w Polsce Stowarzyszeniem zrzeszającym rodziny i przyjaciół osób LGBT. Wizją Akceptacji jest otwarte społeczeństwo, w którym osoby LGBT i ich rodziny są akceptowane oraz cieszą się pełnią praw obywatelskich. Stowarzyszenie podejmuje działania edukacyjne skierowane do ogółu społeczeństwa, wspiera rodziny i przyjaciół osób LGBT w budowaniu pozytywnych relacji. Inicjuje i wspiera działalność na rzecz równouprawnienia osób LGBT. Członkini i założycielką stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza oraz członkini Stowarzyszenia i Rady Programowej Kongresu Kobiet. Wraz z mężem i dorosłą córką wystąpiła na plakatach akcji społecznej skierowanej do rodziców osób LGB „Odważcie się mówić”.
 
 
 
Kontakt: 
anetaostrowska@gazeta.pl
tel. 603 125 257